Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
Popadłeś w hazard? Leczenie w naszym ośrodku to sposób na zdrowie.
powrót do artykułu Tutaj dowiesz się co leczymy i w czym się specjalizuje nasz Ośrodek Terapii zobacz następny artykuł

Narkomania

Narkotyk to związek chemiczny bądź mieszanina związków chemicznych, nie stosowana w celach zdrowotnych, oddziałująca psychoaktywnie: odurzająco, halucynogennie lub pobudzająco. W takim ujęciu narkotykami są też nikotyna i alkohol. Najczęściej jednak mówimy o narkomanii w węższym ujęciu, w którym problemem jest uzależnienie od środków popularnie nazywanych narkotykami, pozostających poza oficjalnym obiegiem lub dopalaczami, które jako środki kolekcjonerskie lub nawozy funkcjonują w obiegu.

Wśród najpopularniejszych obecnie narkotyków w Polsce znajdują się marihuana, haszysz, heroina, amfetamina, metamfetaminy (w tym piko i ecstazy), kokaina, kleje i rozpuszczalniki, grzyby halucynogenne, mefedron i pochodne piperazyny. Poza wymienionymi jest jeszcze wiele innych narkotyków, w tym leki. Mówimy o dwóch aspektach uzależnienia: uzależnieniu psychicznym i fizycznym. Niektóre środki uzależniają silniej psychicznie, np. marihuana, amfetamina i kokaina, inne równie silnie fizycznie, np. heroina i alkohol.

W dyskusji o narkotykach często rozróżnia się narkotyki słabsze od silniejszych. Jednak w praktyce nie przekłada się to wydzielenie bezpiecznych narkotyków. Wiele osób nie uznaje możliwości uzależnienia od marihuany, twierdząc, że to bezpieczny narkotyk. Jednakże nierzadko zdarzają się pacjenci silnie od niej uzależnieni i ponoszący z tego tytułu poważne konsekwencje, jak np. 'zespół amotywacyjny' charakteryzujący się poczuciem utraty sensu, wartości i motywacji, co skutkuje przerywaniem szkoły, kłopotami w pracy, traceniem więzi rodzinnych, myślami i próbami samobójczymi.

Każdy z narkotyków ma zdolność do wytwarzania pewnych stanów emocjonalnych i fizycznych, które ustępują wraz z końcem działania środka i przechodzą w stan przeciwny. Tak więc odstawienie środków uspokajających rozdrażnia i wzbudza niepokój, odstawienie środków pobudzających powoduje senność, apatię, przygnębienie, odstawienie środków „kolorujących świat” powoduje jeszcze większą bezbarwność życia. Nieznośność tego stanu powoduje powrót do używania.

Objawy uzależnienia (nie muszą wystąpić wszystkie, by mówić o uzależnieniu!):

  • silne poczucie pragnienia lub przymusu zażywania,
  • trudności z kontrolą ilości i czasu zażywania (wskazuje na to już dostrzeganie potrzeby kontrolowania),
  • negatywne skutki odstawiania substancji (cierpienie fizyczne i psychiczne) bądź unikanie tego przez ponowne branie narkotyku,
  • szkody dla zdrowia, życia społecznego bądź duchowego i dalsze używanie pomimo tego,
  • zmiana tolerancji (potrzeba zażycia większej niż wcześniej dawki dla uzyskania tego samego efektu),
  • koncentracja na narkotyku i zaniedbywanie innych sfer aktywności z powodu używania.

Ze względu na specyfikę problemu uzależnienia, najczęściej problem widoczny jest dla osób z otoczenia szybciej, niż dla osoby, której dotyczy. Niezatrzymana i nieleczona narkomania powoduje degradację społeczną i fizyczną aż do śmierci.

przejdz do góry strony