Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
Popadłeś w hazard? Leczenie w naszym ośrodku to sposób na zdrowie.
powrót do artykułu Tutaj dowiesz się co leczymy i w czym się specjalizuje nasz Ośrodek Terapii zobacz następny artykuł

Seksoholizm

Seksoholizm, nazywany też erotomanią czy uzależnieniem od seksu - należy do grupy uzależnień behawioralnych (in. uzależnień od zachowań). Zdolność wprowadzania się w stan "haju" nie jest bowiem ograniczona tylko i wyłącznie do związków chemicznych zewnętrznych w stosunku do człowieka. Również czynności i zachowania człowieka mają wpływ na zmianę chemii w mózgu. Na przykład hazardziści poprzez grę wytwarzają stan podniecenia i napięcia, co pozwala im wyrównać poziom beta-endorfin w mózgu. Podobnie w uzależnieniu od seksu - poziom endorfin jest wyraźnie związany z ekstazą, jaką daje aktywność seksualna i orgazm. Dlatego też uzależnieni od seksu często mówią o seksie jako o potężnym narkotyku.

Część środowisk medycznych i psychologicznych nie uznaje koncepcji seksoholizmu jako uzależnienia od seksu i miłości. Również Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób wersja 10 (ICD-10) nie zawiera opisu i numeru takiego zaburzenia. Dlatego też diagnoza seksoholizmu odbywa się np. na podstawie kryteriów dla uzależnień chemicznych. Pomocne są również kwestionariusze (np. SAST), 10 cech nałogowego seksu wg. Patrick'a Carnes'a.

Według niektórych psychologów i psychiatrów każde zachowanie może być traktowane jako nadużywanie bądź uzależnienie jeśli chrakteryzuje się

  • utratą kontroli
  • kontynuacją zachowań mimo znaczących szkodliwych następstw
  • obsesją lub nadmiernym zaabsorbowaniem

Jennifer P. Schneider [w:] red. Robert Holman Coombs, Handbook of Addictive Disorders; Understanding and Diagnosing Sex Addiction, John Wiley&Sons, Inc., 2004, ss 197-232

Rozstrzygającym kryterium jest zatem nie częstotliwość zachowania seksualnego, ale utrata kontroli nad zachowaniem oraz kontynuowanie zachowania mimo konsekwencji, jakie ponosi osoba i jego otoczenie w wyniku tych zachowań.

Jeśli

  • czujesz, że utraciłeś kontrolę nad zachowaniami seksualnymi (czujesz, że ich liczba, zasięg i czas trwania niejednokrotnie przekraczają wyznaczane na początku ramy)
  • odczuwasz dotkliwe konsekwencje swoich zachowań, a mimo to niezwykle trudno jest ci się od nich powstrzymać (niektóre z konsekwencji to np. uczucia i myśli samobójcze; skrajna rozpacz; chwiejność emocjonalna; utrata szacunku do samego siebie; poczucie winy i wstydu; utrata kontaktu z rzeczywistoscią; choroby weneryczne; aborcje; obrażenia genitaliów, piersi, jąder; duże wahania wagi ciała; fizyczne wyczerpanie; zaburzenia snu; problemy zawodowe spowodowane twoimi romansami czy zachowaniami seksualnymi; problemy rodzinne; rozwód; konsekwencje w sferze duchowej)
  • decydujesz się na zachowania seksualne na granicy ryzyka lub ryzykowne (z punktu widzenia utraty zdrowia czy bliskich relacji z innymi lub niezgodne z prawem)
  • podejmujesz uporczywe wysiłki lub odczuwasz chęć by ograniczyć lub zaprzestać niektórych ze swoich zachowań seksualnych
  • traktujesz zaabsorbowanie seksem jako sposób na sterowanie nastrojem i własnymi emocjami; fantazjowanie jako sposób radzenia sobie z trudnościami życiowymi; planowanie, szukanie sposobności, snucie intryg miłosnych, obsesje, fantazje jako przymusowe zachowania, z których czerpiesz energię, łagodzisz ból, zmniejszasz lęk

oznacza to, że potrzebujesz pomocy.

przejdz do góry strony