Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
prywatny ośrodek uzależnień
polecamy nowatorską terapie leczenia erotomanii, skuteczna terapia seksoholizmu
 

Historia Ośrodka Terapii Uzależnień

Radzimowice to maleńka osada w Górach Kaczawskich, gdzie pod koniec lat 80 Piotr Barczak razem ze współpracownikami rozpoczął tworzyć program terapii uzależnień. Od początku zamiarem zespołu było, aby „wyprowadzić” leczenie uzależnień z murów szpitala psychiatrycznego. Zdawano sobie sprawę, że program musi łączyć uniwersalne zasady z uwzględnieniem odrębności i wyjątkowości każdego pacjenta. W 2001 roku Ośrodek Terapii Uzależnień zaczął funkcjonować w Szklarskiej Porębie w byłym pensjonacie Funduszu Wczasów Pracowniczych „Konwalia”.

Od początku istnienia Ośrodka terapii ważny dla nas był rozwój i profesjonalizm. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkami za granicą – głownie w Anglii i Rosji. Zespół Ośrodka stale podlegał superwizji, najpierw dr Bohdana Woronowicza z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a obecnie Grażyny Miros. Współpracowaliśmy też z Akademią Ekonomiczną w Katowicach nad badaniami efektywności leczenia i ekonomicznymi skutkami uzależnień.

Początkowo zajmowaliśmy się głównie terapią osób uzależnionych od alkoholu, ale gdy ponad dziesięć lat temu zaczęli zgłaszać się do nas pacjenci z innymi uzależnieniami, zajęliśmy się też terapią uzależnia od seksu, hazardu, zakupów, internetu i komputera. Nie stało się to oczywiście z dnia na dzień. Efektem naszej pracy i nabywanego doświadczenia stał się pionierski program pracy z osobami uzależnionymi od seksu.

Obecnie z powodzeniem leczymy w naszym Ośrodku Terapii Uzależnień pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu czy z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne obżarstwo). Nie uważamy, aby rozpowszechniony pogląd, iż należy tworzyć osobne oddziały dla różnych uzależnień, był słuszny. Nasze podejście potwierdza się w praktyce. Wiele przemawia za tym, aby tak postępować. Jesteśmy przekonani, że ułatwia to naszym pacjentom pełne trzeźwienie i nie wchodzenie w inne uzależnienia.

(Tekst przygotowany przez Piotra Barczaka)
 

Ośrodek Uzależnień tworzy kompetentny zespół, który czerpie radość z pomagania,  pamiętając o szacunku  dla każdego potrzebującego.

Psychiatra lek. Maciej Wojtyła

lek. psychiatra Maciej Wojtyła

Psychiatria wciągnęła mnie ponad 20 lat temu. Jestem absolwentem AM we Wrocławiu.  Pracę zaczynałem w Wojewówdzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, przechodząc tam wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od młodszego asystenta, po ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego oraz oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych. Uzyskałem II stopień specjalizacji z psychiatrii. W ośrodku leczenia uzależnień Radzimowice pracuję od początku jego działalności. Współtworzyłem ten ośrodek pod kierownictwem Piotra Barczaka. Prócz pracy w ośrodku prowadzę specjalistyczne gabinety psychiatryczne w Jeleniej Górze i Głogowie, zajmując się całym spektrum zaburzeń psychicznych. Zainteresowania pozazawodowe: podróże, fotografia, narty, muzyka rockowa, klasyczna motoryzacja.

Ośrodek Terapii Uzależnień dr. Paweł Sikora

dr Paweł Sikora

Od 7 lat pracuję w „Radzimowicach”. Jestem dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłem liczne szkolenia, m. in. w zakresie terapii par, terapii reparatywnej, treningu zastępowania agresji. Uzyskałem certyfikat psychoterapeuty Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyłem szkolenie Pauli Hall "SEKSOHOLIZM. POMÓC. ZROZUMIEĆ". Pracuję jako wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz  w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez CEDR. Pracuję pod superwizją Barbary Rydlewskiej i Jacka Rydlewskiego. W Ośrodku pełnię funkcję kierownika do spraw szkoleń. Mąż, ojciec trzech synów, uprawiam wschodnie sztuki walki, pasjonuję się muzyką.

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Ewelina Sikora

mgr Ewelina Sikora

W Ośrodku "Radzimowice" pracuję od 2002 roku. Jestem mgr psychologii (SWPS) i pedagogiki resocjalizacyjnej (UWr). Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, arteterapeutką. Ukończyłam liczne szkolenia, m. in. w zakresie terapii reparatywnej, terapii par, terapii seksoholizmu, terapii osób z syndromem DDA.Ukończyłam Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Stworzyłam autorski program pracy z kobietami pt. „Kobiece Przestrzenie”, który jest realizowany w OTUiW „Radzimowice”. Pracuję pod superwizją Barbary Rydlewskiej.  Żona, mama trzech synów, ciągle w ruchu, w tańcu, w biegu...

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Marek Jerzy Garbacz

mgr Marek Jerzy Garbacz

Od ponad 25 lat zajmuję się terapią osób uzależnionych. Jestem absolwentem pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Certyfikowanym Psychoterapeutą Uzależnień nr 378 (PARPA, Warszawa – 2005).  Uczestniczyłem w następujących treningach terapeutycznych: warsztaty pracy z grupą i terapii Gestalt, organizowanych przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, łącznie 300 godz.; „Systemowe ustawienia rodzin według metody Berta Hellingera” - Ośrodek Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP, oraz w licznych szkoleniach i warsztatach zawodowych: „Złość, agresja, przemoc”; „Psychologia kliniczna- psychopatologia – psychoterapia”; „Specyficzne problemy w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od alkoholu kobietami”; „Przemoc i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym”; „Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka Zespołu Dziecka Maltretowanego”.Ukończyłem szkolenia Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc".W Ośrodku pracuję od jego powstania, czyli od 11 lat. Prywatnie od 32 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim i mam dwie dorosłe córki. Jestem miłośnikiem ciszy, dobrej książki  i kontaktu z przyrodą.

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Ewa Bączkowska

mgr Ewa Bączkowska

W 2008 roku ukończyłam psychologie w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu , oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim (2003r.). Odbyłam szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej rodzinie oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam szkolenia Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc".Obecnie uczestniczę w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Natalia Smogulecka

mgr Natalia Smogulecka

Jestem certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Ukończyłam również w Anglii szkolenie PCSA (Professional Certificate in Sex Addiction) w zakresie terapii seksoholizmu akredytowane przez ATSAC, a także Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Lękowych. Terapii uzależnienia od seksu uczyłam się od Thaddeusa Bircharda, Paulii Hall, Nicka Turnera. W 2013 roku organizowałam szkolenie  Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. (Paula Hall). Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, a także do brytyjskiego Association for the Treatment of Sexual Addiction and Compulsivity. 

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Wiesława Garbacz

mgr Wiesława Garbacz

Od ponad 25 lat zajmuję się terapią osób uzależnionych. Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Certyfikowanym Psychoterapeutą Uzależnień nr 434 (PARPA, Warszawa - 2006 r.). Uczestniczyłam w następujących treningach terapeutycznych: warsztaty pracy z grupą i terapii Gestalt, organizowanych przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, łącznie 200 godz.; „Systemowe ustawienia rodzin według metody Berta Hellingera” - Ośrodek Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP, oraz w licznych szkoleniach i warsztatach zawodowych: „Złość, agresja, przemoc”; „Psychologia kliniczna- psychopatologia – psychoterapia”; „Specyficzne problemy w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od alkoholu kobietami; „Przemoc i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym”; „Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka Zespołu Dziecka Maltretowanego”.
Ukończyłam szkolenia Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc". W Ośrodku pracuję od jego powstania, czyli od 11 lat. Od 32 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim, mam dwie dorosłe córki. Zainteresowana rozwojem duchowym miłośniczka muzyki i  przyrody.

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Daniel Smogulecki

mgr Daniel Smogulecki

W „Radzimowicach” pracuje jako terapeuta oraz pełnie funkcje kierownika ds. rozwoju Ośrodka. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji .Jestem mgr pedagogiki, specjalizacja Poradnictwo Rodzinne i Małżeńskie z Terapią. Uczestniczyłem w następujących szkoleniach i warsztatach:  Zetknięcie z traumą: Terapia traumy metodą Somatic Experiencing i ustawienia rodzin (prowadzone przez Hedy Leitner-Diehl); Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych, EMDR Level 1. Ukończyłem szkolenie Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc".W Ośrodku pracuję od pięciu lat. Pracuję również w punkcie konsultacyjnym oraz prowadzę Poradnię Uzależnień dla MOPS w Szklarskiej Porębie.

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień - Anna Olszak

mgr Anna Olszak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam także Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem pomysłodawcą i organizatorem programu wsparcia dla absolwentów Ośrodka „Radzimowice” pt. Aktywne Trzeźwienie. Brałam udział konferencjach i warsztatach : „Praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej” (dr. J. Nicolosi) oraz „Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet” (dr J. Hallman). Należę także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod superwizją dr Romana Ciesielskiego Jestem żoną, mamą dwóch wyjątkowych córek. Moje pasje to psychoterapia, góry, podróże…

Ośrodek Terapii Uzależnień Wojciech Machnik

Wojciech Machnik

Jestem absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej (2003) oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie (2005).W 2006 roku odbyłem staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Czarnym Borze.Ukończyłem szkolenie Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc".  Od 9 lat prowadzę w okolicznych gminach Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych. Realizowałem programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach. W Ośrodku "Radzimowice" pracuję od 10 lat. 

Ośrodek Terapii Uzależnień Milena Gwiżdż

Milena Gwiżdż

Pracuje w ośrodku od 2,5 roku. Jestem w trakcie procesu certyfikacji na instruktora psychoterapii uzależnień. W czerwcu 2014 ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy IPZ PTP w Warszawie. Brałam udział w szkoleniu "Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc" prowadzone przez Paule Hall. Ukończyłam również szkolenie psychoterapii uzależnień behawioralnych organizowane przez IPZ. Bardzo lubię swoją pracę, daje mi ona dużą satysfakcję i możliwość rozwoju. Jestem szczęśliwą żoną, kocham taniec, dobrą muzykę i góry.

Ośrodek Terapii Uzależnień Anita Barczak

Anita Barczak

Jestem certyfikowanym nauczycielem pracy z ciałem metodą Feldenkraisa. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Metody Feldenkraisa Levico-Milano we Włoszech. Certyfikat zdobyłam w 2011 r. Uczyłam się od wybitnych i doświadczonych trenerów, m.in. Frank Wildman, Mara Fusero, Karl Winesburg, Steven Rosenholds, GarettNewell, Ruty Bar i Ned Dwell.
Ukończyłam szkolenia Pauli Hall "Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc". Swoje zainteresowania kieruję w stronę psychosomatyki i pracy z ciałem wspierającej proces psychoterapeutyczny.

Ośrodek Terapii Uzależnień Andrzej Słowikowski

Andrzej Słowikowski

Superwizor zespołu. Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Paweł Mazur

Dominik Meinhart- Burzyński

Jestem terapeutą uzależnień, terapeutą motywującym Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członkiem MINT- Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Obecnie uczestniczę w 4 letnim kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej Akademii Myśli i Emocji W Warszawie. Stale rozwijam swoje kompetencję, ucząc się od najlepszych specjalistów w kraju i na świecie, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Jako trener dialogu motywującego MINT przekazując idee tego podejścia innym specjalistom. Z osobami uzależnionymi pracuje w Ośrodku od 2014 roku, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową

Ośrodek Terapii Uzależnień mgr. Paweł Mazur

mgr Paweł Mazur

Dyrektor Administracyjny. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze kierunek zarządzanie i marketing ( 2000r). Wraz z Piotrem Barczakiem i Sławomirem Miakinikiem współtworzyłem to miejsce i pracuję w nim od początku. W ośrodku pełnię obowiązki administratora. Jestem również w zarządzie spółki prowadzącej ośrodek gdzie pełnię funkcję wiceprezesa. Jestem szczęśliwie żonaty od 20 lat.Wychowuję dwie córki. Grywam w piłkę nożną, jezdze rowerem, lubie pracować i wypoczywać w swoim ogrodzie.

Ośrodek Terapii Uzależnień Daniel Lenik

Daniel Lenik

Jestem certyfikowanym terapeutą uzależnień oraz certyfikowanym terapeutą logoterapii – analizy egzystencjalnej (akredytacja Viktor Frankl Institut w Wiedniu). Ukończyłem studium psychoterapii Ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem trenerem warszatu umiejętności psychospołecznych w trakcie procesu certyfikacji rekomendowanym przez PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Uczestniczyłem w następujących konferencjach: Implikacje diagnozy i psychoterapii w przebiegu uzależnień behawioralnych, psychoterapia grupowa w uzależnieniach, perspektywy lecznictwa odwykowego. Rozwijam się w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Pracuję pod stałą superwizją Jacka Rydlewskiego. Obecnie kończe studia psychologiczne o specjalności klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu. W swojej pracy buduję relację zaufania, akceptacji i wzajemnego szacunku, ponieważ jestem przekonany, że jest to podstawa wszelkich działań mających wpływ na proces terapeutyczny.

erotomania, seksoholizm
erotomania, leczenie seksoholizmu