Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969

Twoje imię

Zwrotny adres e-mail

Telefon kontaktowy

Sugerowany termin leczenia:

Od
Do

Wybierz jedną z podanych opcji:

Terapia alkoholizmu
Terapia hazardu
Terapia seksoholizmu
Terapia zaburzeń odżywiania
Terapia współuzależnienia
Terapia narkomanii
Terapia lekomanii
DDA
Terapia uzależnienia od komputera/internetu
inne

Dodaj opis lub uwagi:

Wybierz jedną z podanych opcji:

Zakwaterowanie w Ośrodku