Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
Popadłeś w hazard? Leczenie w naszym ośrodku to sposób na zdrowie.
powrót do artykułu Specjalizujemy się w terapii seksoholizmu zobacz następny artykuł

Konsekwencje uzależnienia od seksu

Konsekwencje emocjonalne

 • Myśli i próby samobójcze
 • Myśli dotyczące morderstwa, zabójstwa
 • Prowadzenie podwójnego życia - oficjalnego i potajemnego
 • Utrata kontaktu z rzeczywistością
 • Utrata lub bardzo niskie poczucie własnej wartości i godności
 • Brak poczucia szacunku dla własnej osoby
 • Uczucie wstrętu i pogardy do siebie
 • Lęk przed obłędem, urojenia i fobie
 • Coraz częstsze popadanie w depresję
 • Uczucie bycia strasznie nieszczęśliwą osobą
 • Utrzymująca się emocjonalna udręka
 • Poczucie bycia osobą niegodną pokochania, odrażającą i żałosną dla rodziny, przyjaciół i siebie
 • Poczucie rezygnacji, zwątpienia, zrozpaczenia
 • Działania niezgodne z własnymi przekonaniami i hierarchią wartości
 • Odrętwiałość i wyczerpanie emocjonalne
 • Silne poczucie odizolowania i samotności

Konsekwencje fizyczne

 • Poważne ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową (zarażenie wirusem HIV, AIDS; choroby weneryczne)
 • Wielokrotne aborcje, poronienia, niechciane ciąże (głównie wskutek kontaktów pozamałżeńskich lub poza stałym związkiem)
 • Problemy zdrowotne (np. wrzody żołądka, opryszczka, nadciśnienie, migreny, bóle głowy)
 • Wyczerpanie fizyczne (np. ciągłe uczucie zmęczenia, chroniczne napięcie karku)
 • Zaburzenia snu (np. bezsenność, nadmierna senność)
 • Wyraźny wzrost lub spadek wagi ciała
 • Obrażenia fizyczne (organów wewnętrznych, genitaliów, piersi, jąder)
 • Zadawanie fizycznych zranień i bólu (samookaleczenia)
 • Trwałe okaleczenia
 • Wielokrotne ocieranie się o śmierć w wyniku wchodzenia w ryzykowne sytuacje, zagrażające zdrowiu lub życiu (np. powodowanie wypadków drogowych)

Konsekwencje duchowe

 • Uczucie duchowej pustki
 • Poczucie alienacji, odłączenia się od siebie i świata
 • Uciekanie w fantazje, marzenia
 • Poczucie lęku i brak zaufania
 • Nienawiść do siebie i innych
 • Strach przed Bogiem lub Siłę Wyższą
 • Poczucie opuszczenia przez Boga lub Siłę Wyższą
 • Poczucie złości do Boga lub Siły Wyższej
 • Utrata wiary w jakąkolwiek duchowość
 • Zatrzymanie rozwoju duchowego

Konsekwencje związane z partnerem i rodziną

 • Poczucie osamotnienia i izolacji
 • Utrata codziennej bliskości z partnerem, współmałżonkiem
 • Wzrost problemów partnerskich lub małżeńskich
 • Relacje oparte na nieuczciwości i egoizmie
 • Zachwianie integralności rodziny
 • Straszenie groźbami w stałym związku
 • Związek oparty głównie na seksie
 • Unikanie konfrontacji z problemami za pomocą seksu
 • Niszczący lęk i nieufność, w końcu upadek małżeństwaszacunku oraz zaufania partnera i całej rodziny
 • Rozwody
 • Wielokrotne wchodzenie w związki małżeńskie
 • Częste romanse już w pierwszym małżeństwie
 • Ciągłe zdrady i niewierność (nawet jeśli fizyczna wierność, to nieobecność emocjonalna)
 • Wzrastający problem z miłością i okazywaniem uczuć wobec partnera, współmałżonka oraz własnych dzieci
 • Nadużycia i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci
 • Zaburzona więź lub całkowita utrata więzi rodzica z dziećmi
 • Zerwanie kontaktów z domem rodzinnym

Konsekwencje związane z nauką i pracą zawodową

 • Obniżenie wydajności w nauce i pracy
 • Utrata szacunku oraz zaufania współpracowników
 • Częste zmiany miejsca pracy
 • Praca lub stanowisko poniżej zdolności
 • Usunięcie ze szkoły / zwolnienie z pracy
 • Zaprzestanie dalszej edukacji
 • Utrata możliwości rozwoju, kariery

Inne rodzaje konsekwencji

 • Zanik wcześniejszych zainteresowań lub hobby
 • Ogromna strata czasu poświęcona oddawaniu się czynnemu nałogowi
 • Poważne kłopoty finansowe, niespłacone długi, bankructwa
 • Konflikty z prawem, procesy i wyroki sądowe
 • Inne uzależnienia chemiczne i niechemiczne (nadużywanie alkoholu; używanie narkotyków i nielegalnych leków; zaburzenia pokarmowe: obżarstwo, bulimia, anoreksja; kompulsywna praca; kompulsywne zakupy, hazard i inne)
przejdz do góry strony