Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
Popadłeś w hazard? Leczenie w naszym ośrodku to sposób na zdrowie.
powrót do artykułu Specjalizujemy się w terapii seksoholizmu zobacz następny artykuł

Kwestionariusz seksualnego współuzależnienia

Patrick Carnes Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. 
Media Rodzina, 2009.

Czterdzieści stwierdzeń, pod którymi najczęściej podpisywali się współuzależnieni,  wybrane zostało z naszych ankiet, i w ten sposób powstał kwestionariusz współuzależnienia. Czytając każdy z punktów i zakreślając „tak” lub „nie”, możesz porównać swoje doświadczenia z przeżyciami współuzależnionych erotomanów. Zsumuj liczbę swoich twierdzących odpowiedzi i przejdź  do ich  wyceny,  którą zamieszczamy poniżej.

                                                                                                                                     _________TAK    NIE

1.  Obsesja  lub  stałe  myślenie o zachowaniach  erotomana i ich motywach

2.  Chore  lub  co najmniej dziwne  zachowania

3.  Zapominanie o ważnych sprawach wskutek  pochłonięcia erotomanem

4.  Napady emocjonalnego zamroczenia

5.  Zachowania autodestrukcyjne

6.  Destrukcyjny wpływ  na  inne  osoby

7.  Przebieranie się poza  zasięgiem wzroku erotomana

8.  Sprawdzanie jego korespondencji, portfela,  aktówek,  bagaży  i innych  jego osobistych rzeczy

9.  Obwinianie siebie  za jego problemy  powodowane erotomanią

10.  Przekonanie, że jeśli się zmienię, partner  przestanie się uruchamiać

11.  Niekontrolowane  napady wstydu i lęków

12.  Używanie seksu  jako  narzędzia manipulacji  partnerem lub pojednania w sporach

13.  Całkowite skupienie na  erotomanie jako  sposób  na uniknięcie kontaktu z własnymi  uczuciami

14.  Niewrażliwość na  własne  seksualne i uczuciowe  potrzeby i pragnienia

15.  Przyjmowanie seksualnych norm  partnera za własne

16.  Wynajdowanie pretekstów,  by nie  współżyć z erotomanem

17.  Usiłowanie, by stać się dla  niego  kimś hiperseksualnym

18.  Przekonanie, że seks  jest  najważniejszą oznaką miłości

19.  Przejmowanie  odpowiedzialności za chorobę i  obarczanie się konsekwencjami zachowań  erotomana

20.  Przemilczanie i niedostrzeganie prawdy, by go ochraniać

21.  Przeładowanie zajęciami i przeciążenie

22.  Brak  doświadczania  intymności  podczas  seksu

23.  Kłamanie, by go kryć przed  innymi

24.  Huśtawka  emocji

25.  Rosnące wymagania wobec  siebie  i karanie siebie

26.  Przeciążenie finansowe

27.  Zaprzeczanie istnieniu problemów

28.  Kreowanie sytuacji, w których następstwie można  być kimś niezastąpionym

29.  Życie  w ciągłym zagrożeniu kryzysami,  dramatami i problemami do rozwiązania

30.  Grożenie odejściem, które  nigdy  nie  następuje

31.  Utrata celu  w życiu,  zainteresowań i hobby

32.  Zmienianie ubioru i wyglądu stosownie do  życzeń erotomana

33.  Przekonanie, że w końcu  uda  się go  zmienić lub kontrolować

34.  Odgrywanie męczennika, bohatera czy ofiary

35.  Rosnący stopień utraty kontroli nad  własnym życiem

36.  Postępowanie wbrew  własnemu systemowi  wartości, ideałom  i przekonaniom

37.  Brak  kontroli nad  swoimi  uczuciami

38.  Zaprzeczanie własnym podejrzeniom i intuicjom

39.  Tworzenie z erotomanem wspólnego frontu dla  zachowania pozorów  wobec  innych  i świata

40.  Rosnące poczucie  własnej bezwartościowości

  

Ocena współuzależnieniowych  zachowań, myśli  i uczuć

Liczba  pozytywnych odpowiedzi:                                             Procent:

1 – 9                                                                                                      5

10 – 19                                                                                                27

20 – 29                                                                                               30

30 – 40                                                                                               38

 

W powyższym kwestionariuszu 95 procent ludzi współuzależnionych seksualnie udzieliło dziesięciu lub więcej pozytywnych  odpowiedzi, 63 procent z nich  udzieliło dwudziestu  lub więcej pozytywnych odpowiedzi, a 33 procent udzieliło trzydziestu i więcej pozytywnych odpowiedzi.

Jeśli więc twój wynik przekroczył  10, jesteś jak 95 procent współuzależnionych. Jeśli twój wynik przekroczył 20 — jesteś jak 63 procent współuzależnionych, a jeśli wyniósł ponad 30  — jesteś jak 33 procent współuzależnionych. Im wyższy wynik, identyfikujesz się z tym większym spektrum chorych zachowań, myśli i uczuć. Celem tej inwentury jest zachęcić cię do zastanowienia nad  własnym życiem. Jeśli chcesz, możesz też zajrzeć z powrotem do tablicy 15 na  stronie 205, gdzie współuzależnione zachowania zgrupowane są w dziewięć cech charakteryzujących współuzależnionych. W których z nich mieszczą się twoje  pozytywne odpowiedzi?

przejdz do góry strony