Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Terapia NFZ i płatna:
75/717-47-22
607-431-202
Terapia tylko płatna:
731-104-969
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
Popadłeś w hazard? Leczenie w naszym ośrodku to sposób na zdrowie.
powrót do artykułu Specjalizujemy się w terapii seksoholizmu zobacz następny artykuł

Kwestionariusze do autodiagnozy

Patrick Carnes Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. Media Rodzina, 2009.

Kwestionariusze dotyczące  seksualnych zachowań,  uczuć  i myśli

Aby umożliwić czytelnikowi wgląd we własne seksualne zachowania, zmodyfikowaliśmy oryginalne kwestionariusze,  które służyły nam do badań, zaopatrując je dla  porównania w średnie arytmetyczne wskaźniki wśród naszych respondentów — ludzi uzależnionych od seksu. Poniższa  ankieta składa się z wykazu seksualnych zachowań, uczuć i myśli. Zakreśl liczbę oznaczającą  ich  częstotliwość przy  każdym   przeczytanym punkcie. Jeśli w którychś nie masz żadnych doświadczeń, po prostu nic nie zakreślaj i idź dalej. Po wypełnieniu kwestionariusza uzyskasz profil  swoich seksualnych zachowań.
 
Częstotliwość:                                              Intensywność:
1. Jeden raz                                                         Znikoma
2. Rzadko                                                       Sporadyczna
3. Okresowo                                                          Średnia
4. Często                                                                  Wysoka
5. Bardzo często                                               Bardzo  wysoka 
 
 
ZACHOWANIA, UCZUCIA LUB  MYŚLI
 
Zachowania wynikające  z  zaabsorbowania seksem,  fantazji i rytualizacji:

1.   Ciągłe  myśli  seksualne  i/lub  obsesja  seksu                                                                          1  2  3  4  5   
2.   Fantazjowanie na temat przeszłych lub przyszłych do- świadczeń seksualnych                   1  2  3  4  5

3.   Poświęcanie  czasu  na  przygotowania  do  seksualnego epizodu                                            1  2  3  4  5   (np. nakładanie makijażu, strojenie się, słuchanie  pobudzającej muzyki)

4.   Nieodpowiedzialność  i zaniedbywanie obowiązków (np. pracy,  rodziny,                              1  2  3  4  5   własnego  zdrowia) z powodu  przygoto- wań  do seksualnego  epizodu

5.   Przekonanie,  że  seks  jest  miłością                                                                                          1  2  3  4  5   
 
6.   Przekonanie, że twoje seksualne potrzeby czynią cię in- nym  niż  reszta ludzi                    1  2  3  4  5  
7.   Przekonanie, że za następnym razem  wszystko  będzie inaczej                                              1  2  3  4  5   (np. następnym razem  znajdę  sobie kogoś odpo- wiedniego)

8.   Przekonanie, że jeśli nawiążesz z kimś kontakty  sek- sualne,                                                 1  2  3  4  5   będziesz  mieć nad  nim  władzę

9.   Odczuwanie potrzeby seksu, aby poprzez  to poczuć się ze sobą  dobrze                               1  2  3  4  5  
10.   Tłumienie własnych pożądań  i seksualnych  uczuć  lub zaprzeczanie im                            1  2  3  4  5  
11.   Występowanie w fałszywej roli (np.  „niewinnej dziewicy”,                                                    1 2  3  4  5   „skrzywdzonego chłopca”,  „opiekunki” czy „inte- lektualisty”)
jako  element  rytuału uwodzenia

12.   Racjonalizowanie konsekwencji seksualnego nałogu lub zaprzeczanie im                            1 2  3  4  5   (np.  „wszyscy  to robią” lub „mam  tylko nieco większe potrzeby niż  inni”)

13.   Zakłamane myślenie i złudzenia (np. onanizuję się tylko po to,                                             1  2  3  4  5    by lepiej spać; wchodzę  w związki po to, by się twórczo zrealizować)

 4.   Kontakty seksualne bez wstępnej ochoty na seks, zamiaru                                                  1  2  3  4  5   lub odczuwania w nim  przyjemności

15.   Przekonanie, że musi skończyć się seksem, skoro w wyniku twoich                                     1  2  3  4  5   rytuałów ktoś odwzajemnił zainteresowanie
16.   Depresja i/lub  uczucie  beznadziejności i braku własnej                                                        1  2  3  4  5   wartości po seksualnym akcie

17.   Lęki,  rozpacz  i brak  chęci  do życia  w okresach  absty- nencji  „w zaparte”                     1  2  3  4  5   
18.   Utrzymywanie   płynnego  rozkładu  zajęć  i   unikanie stałych                                             1  2  3  4  5   punktów dnia  z obawy,  żeby nie stracić jakiejś seksualnej okazji
19.   Używanie  seksu  jako  sposobu  otrzymania  miłości                                                          1  2  3  4  5   
20.   Inne  zachowania wynikające z zaabsorbowania seksem,                                                      1  2  3  4  5   fantazjami czy rytuałami — wymień


Zachowania związane  z  masturbacją:

21.   Masturbowanie się                                                                                                                  1  2  3  4  5  
22.   Masturbowanie seksualnego  partnera/partnerki                                                                  1  2  3  4  5  
23.   Masturbacja za pomocą przedmiotów                                                                                  1  2  3  4  5  
24.   Masturbacja aż do fizycznych zranień i infekcji                                                                  1  2  3  4  5  
25.   Masturbacja w samochodzie                                                                                                  1  2  3  4  5   
26.   Masturbacja w  miejscach publicznych,  jak  widownia, autobus, przymierzalnia itp.        1  2  3  4  5  
27.   Masturbacja za pomocą przyrządów mechanicznych lub elektrycznych                              1  2  3  4  5

28.   Inne  zachowania związane z masturbacją —  wymień                                                          1  2  3  4  5  


Zachowania związane  z  pornografią (seksualne wykorzystywanie
i seksualizowanie  ludzi):
 
29.   Oglądanie  magazynów ze  zdjęciami  pornograficznymi lub  seksualizującymi                  1  2  3  4  5   
30.   Przechowywanie magazynów pornograficznych                                                                      1 2  3  4  5   lub seksualizujących —  w pracy,  w  samochodzie  czy w domu

31.   Oglądanie  pornograficznych  lub  seksualizujących  filmów                                                   1  2  3  4  5

32.   Kręcenie pornograficznych lub seksualizujących filmów                                                  1  2  3  4  5  
33.   Robienie pornograficznych lub  seksualizujących zdjęć                                                          1  2  3  4  5   
 34.   Odwiedzanie   sex-shopów  czy  księgarń   pornograficznych                                               1  2  3  4  5

35.   Oglądanie  pornograficznych  lub  seksualizujących  filmów  lub  zdjęć z dziećmi               1  2  3  4  5

36.   Oglądanie striptizów lub seksualnych pokazów w peepshow                                                 1  2  3  4  5

37.   Seksualizowanie sobie ludzi,  którzy  nie pokazują swojej seksualności                               1  2  3  4  5   lub  materiałów (np.  ogłoszeń  czy  przed- miotów), które  nie  są  seksualne

38.   Wyszukiwanie seksualnych  momentów w TV,  filmach czy literaturze                              1  2  3  4  5  
39.   Kolekcjonowanie seksualizujących lub pornograficznych materiałów                                   1  2  3  4  5

 40.   Inne  zachowania  związane  z  pornografią  —  wymień                                                  1  2  3  4  5  
 

Zachowania związane  z  płatnym seksem:
 
41.   Bycie klientem koedukacyjnych saun, gabinetów masażu                                                      1  2  3  4  5   erotycznego czy sekslinii o kierunkowym  numerze 0 – 700

42.   Płacenie  komuś  za  aktywność  seksualną                                                                          1  2  3  4  5

43.   Aktywność  seksualna  przez  telefon                                                                                  1  2  3  4  5  
44.   Przyjmowanie  pieniędzy  za  aktywność  seksualną                                                          1  2  3  4  5  
 45.   Przyjmowanie  narkotyków  za  aktywność  seksualną                                                          1  2  3  4  5   
 46.   Stręczycielstwo  —  czerpanie  korzyści   z   aktywności seksualnej osób trzecich             1  2  3  4  5   
47.   Korzystanie z usług tzw. agencji  towarzyskich i pogotowia seksualnego                             1  2  3  4  5 

48.   Utrzymywanie  kogoś lub  załatwianie  komuś  czegoś,                                                          1  2  3  4  5   aby  mieć korzyści seksualne

49.   Nawiązywanie stosunków seksualnych dlatego,                                                                      1  2  3  4  5   że ktoś cię utrzymuje lub  coś ci załatwia

50.   Inne  zachowania związane  z  płatnym seksem   —  wymień                                               1  2  3  4  5 
 

Zachowania związane  z  seksualnymi partnerami:
 
51.   Utrzymywanie wielu  seksualnych relacji  jednocześnie                                                  1  2  3  4  5   
52.   Ciąg  realizowanych związków następujących  jeden po drugim                                            1  2  3  4  5   
53.   Jednorazówki                                                                                                                          1  2  3  4  5   
54.   Romanse i związki pozamałżeńskie lub „na  boku” stałego związku                                      1  2  3  4  5
55.   Wchodzenie  w  seks  z  nieznajomymi                                                                                  1  2  3  4  5  
56.   Zamienianie  się  partnerami                                                                                                  1  2  3  4  5   
57.   Nakłanianie własnego partnera do kontaktów seksual- nych  z kimś innym                       1  2  3  4  5   
58.   Uwodzenie kogoś, by mieć nad nim przewagę lub władzę                                                   1  2  3  4  5  
59.   Angażowanie  się  w  grupowy  seks                                                                                     1  2  3  4  5   
60.   Szukanie seksualnego partnera  poprzez   biura  matrymonialne,                                        1  2  3  4  5   kluby  dla samotnych, dyskoteki, bary czy sanatoria

61.   Krążenie w poszukiwaniu seksu  po plażach,  parkach,                                                           1  2  3  4  5   parkingach lub  na  basenach

62.   Uczestnictwo w ruchu nudystów w celach seksualnych                                                          1  2  3  4  5   

63.   Szperanie w ofertach rubryk towarzyskich w  poszukiwaniu  seksualnego partnera        1  2  3  4  5

64.   Uprawianie seksu niezgodnie ze swoją orientacją seksualną,                                                 1  2  3  4  5    aby przeżyć nowy rodzaj „haju” lub „kopa”

65.   Zamieszczanie ogłoszeń   —  i/lub  odpowiadanie  na  nie                                                       1  2  3  4  5    —  w rubrykach towarzyskich, by znaleźć  partnera do seksu

66.   Inne  zachowania  związane  z  partnerami  —  wymień                                                          1  2  3  4  5  
 

Zachowania ekshibicjonistyczne  (eksponowanie własnego  ciała
lub  jego  części  w  celach seksualnych):

67.   Obnażanie  się  z  samochodu                                                                                                  1  2  3  4  5  
 68.   Obnażanie  się  ze  sceny  lub  na  czyjeś  zamówienie                                                          1  2  3  4  5   
 69.   Obnażanie się w miejscach publicznych, jak parki, ulice, boiska                                           1  2  3  4  5   
 70.   Obnażanie  się  z  okien  mieszkania                                                                                          1  2  3  4  5  
 71.   Obnażanie się do domowych fotografii lub filmów wideo                                                  1  2  3  4  5   
 72.   Obnażanie się poprzez odpowiednio dobrany lub spreparowany ubiór                               1  2  3  4  5

73.   Obnażanie się poprzez  zachowania seksualne                                                                         1  2  3  4  5   lub przebieranie się  w  miejscach  publicznych  czy  półpublicznych

74.   Obnażanie się w łaźniach,  saunach, szatniach  czy  publicznych toaletach                          1  2  3  4  5

75.   Inne  zachowania związane z ekshibicjonizmem  —  wymień                                                 1  2  3  4  5  
 

Zachowania związane  z  wojeryzmem (podglądaniem  innych z  ukrycia  w  celach seksualnych)

76.   Podglądanie ludzi przez okna ich domów czy mieszkań                                                          1  2  3  4  5  
77.   Używanie lornetek lub lunet w celu podglądania innych                                                  1  2  3  4  5   
 78.   Chowanie się  w upatrzonych  miejscach (np.  w  boksie  toalety                                         1  2  3  4  5    lub pod czyimś łóżkiem), aby móc podglądać  lub podsłuchiwać

79.   Wypytywanie osób obcych lub znajomych o intymne szczegóły ich pożycia                        1  2  3  4  5

80.   Seksualizowanie  sobie  ludzi  widzianych  w  otwartych miejscach publicznych                1  2  3  4  5

81.   Seksualizowanie  sobie   ludzi   widzianych  na   plażach nudystów,                                      1  2  3  4  5    w szpitalach, szatniach,  toaletach, łaźniach itp.

82.   Inne  zachowania związane z wojeryzmem —  wymień                                                          1  2  3  4  5  Zachowania seksualne związane  z  intruzywnym przekraczaniem granic:

83.   Obmacywanie lub dotykanie innych w niewłaściwy sposób                                                   1  2  3  4  5

84.   Opowiadanie  sprośnych  historii czy  używanie  lubieżnych                                               1  2  3  4  5   określeń  w nieodpowiednich  miejscach i sytuacjach

85.   Wplatanie w rozmowy szczegółów seksualnych lub sprośnych kawałów                             1  2  3  4  5 

86.   Uwodzenie lub flirtowanie w celu przyciągnięcia uwagi innych                                             1  2  3  4  5

87.   Intruzywne  seksualnie  telefony  do  ludzi                                                                          1  2  3  4  5   
88.   Czynienie  wobec   innych   nieprzyzwoitych   seksualnie propozycji lub  gestów               1  2  3  4  5

89.   Intruzywne dotykanie ludzi niby przypadkiem i udawanie,  że to się nie zdarzyło            1  2  3  4  5 

90.   Inne  zachowania związane z intruzywnym przekraczaniem                                                 1  2  3  4  5    seksualnych granic  — wymień

 
Zachowania związane  z  wiktymizacją  ludzi:

91.   Wymuszanie  lub  wchodzenie  w  seksualną  aktywność                                                       1  2  3  4  5   z dzieckiem spoza własnej rodziny

92.   Wymuszanie seksualnej aktywności na współmałżonku lub  partnerze                               1  2  3  4  5  
93.   Wymuszanie lub nawiązywanie kontaktów seksualnych z kimś                                           1  2  3  4  5   z rodziny (np. bratem, siostrą, przysposobionym dzieckiem, kuzynem itp.)

94.   Wymuszanie seksualnej aktywności na kimś znajomym                                                  1  2  3  4  5  
95.   Wymuszanie seksualnej aktywności na kimś nieznanym                                                  1  2  3  4  5  
 96.   Angażowanie  się  w  seks  z  osobami  niepełnoletnimi                                                          1  2  3  4  5   
 97.   Narażanie dzieci na widok własnej aktywności seksualnej                                                    1  2  3  4  5    lub  nagości (np.  uprawianie seksu  przy  otwartych drzwiach,
chodzenie po domu  w  zbyt  skąpym ubiorze itp.)

98.   Przekazywanie dzieciom  nieodpowiednich dla  nich informacji seksualnych                      1  2  3  4  5

99.   Przekazywanie seksualnej władzy nad sobą  innym i/lub wchodzenie w rolę ofiary         1  2  3  4  5 

100. Wykorzystywanie zawodowej lub społecznej pozycji władzy                                                 1  2  3  4  5    do nawiązywania kontaktów seksualnych (np. duchowny z parafianinem,
terapeuta z klientem, pracodawca z pracownikiem  itd.)

101. Podawanie komuś narkotyków lub substancji chemicznych,                                                 1  2  3  4  5   by wymusić na  nim  seksualną  aktywność

102. Namawianie do wypicia alkoholu, by osiągnąć seksualną korzyść                                        1  2  3  4  5  

103. Inne zachowania związane z wiktymizacją ludzi  — wymień                                                  1  2  3  4  5  
 
Inne  seksualne zachowania:
 
104. Przebieractwo (identyfikowanie się ze swoją  płcią,                                                                1  2  3  4  5  lecz ubieranie się tak  jak płeć przeciwna)

105. Ubieranie się i zachowywanie jak płeć przeciwna z                                                                 1  2  3  4  5  psychologicznym pragnieniem bycia płcią przeciwną

106. Używanie seksualnych przyborów, by zwiększyć seksualną                                                 1  2  3  4  5  przyjemność (np. wibratora czy sztucznej waginy)

107. Seksualne  zachowania  ze  zwierzętami                                                                                  1  2  3  4  5   
108. Przyjmowanie narkotyków, by zwiększyć intensywność seksualnych przeżyć                  1  2  3  4  5  
109. Szukanie fizycznych zranień lub bólu podczas kontaktów seksualnych,                              1  2  3  4  5  by zwiększyć czerpaną  z  niego  przyjemność

110. Zadawanie fizycznych zranień lub bólu podczas kontaktów seksualnych,                           1  2  3  4  5  by zwiększyć czerpaną  z  niego  przyjemność

111. Zamawianie seksualnie obscenicznych rozmów telefonicznych                                             1  2  3  4  5  
112. Szukanie upokorzeń, poniżania i degradujących doświadczeń                                               1  2  3  4  5  jako dodatku do  seksualnej aktywności

113. Inne  seksualne zachowania, myśli lub uczucia   —  wymień                                                  1  2  3  4  5
przejdz do góry strony